เกี่ยวกับอะเสิร์ชเชอร์

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทอะเสิร์ชเชอร์

 • อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • อะเสิร์ชเชอร์ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้หางานในทุกๆสายอาชีพได้มีโอกาสได้เจอกับบริษัทที่มีคุณภาพ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจรทั้งด้าน คนหางาน บริษัทหาคน เรามีความเป็นมืออาชีพ และความชำนาญในด้านการค้นหางานในทุกๆสายอาชีพและทุกๆตำแหน่งงาน เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคนหางาน และบริษัทที่หาคนทำงานได้ดี และเรารู้เสมอว่า เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ความมีคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องและการรักษาความลับ ซึ่งเรามีเป้าหมายในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมการหางาน ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือได้ และจะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หากไม่ได้รับอนุญาต
 • อะเสิร์ชเชอร์ นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนหางานและบริษัทหาคนแล้วนั้น เรายังมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพของบริการเราให้ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีและการเป็นศูนย์รวมของข้อมูล จัดตั้งบริการเสริมที่จะช่วยให้บริษัทได้ค้นหาบริการอื่นๆจากบริษัทที่ใช้บริการด้วยกันภายในเว็บไซต์ได้ ทำให้บริษัทสามารถหาคน หาบริการ และยังสามารถขายบริการของตนเองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าท่านอื่นทราบได้ด้วย

 • อะเสิร์ชเชอร์ ยังให้ความสำคัญกับผู้หางานอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ ทักษะด้านต่างๆเพื่อให้ผู้หางาน ที่ยังอยู่ในสถานะการทำงานได้กลับมาใช้งานเว็บไซต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เรายังมอบโอกาสพิเศษและข้อเสนอต่างๆหากผู้หางานสามารถแนะนำคนหางานอื่นๆเข้ามาภายในเว็บไซต์และได้งานผ่านเว็บไซต์ของเรา ก็จะได้โบนัสหรือค่าแนะนำอีกด้วย เป็นการสร้างโอกาสในทางอ้อมโดยที่คุณไม่ต้องออกจากงาน
 • ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

  aSearcher มองเห็นปัญหาการขาดแคลนกำลังคนเป็นอย่างดีจึงได้จัดทำเว็บไซต์ aSearcher ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

  1. แก้ปัญหาด้านการทำงานไม่ตรงสายอาชีพตนเอง เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนงานไปอย่างไม่มีวันจบ ทำให้บริษัทต้องเสียกำลังทรัพย์และเสียเวลาการผลิต รวมถึงเสียโอกาสต่างๆที่เป็นผลกระทบทางอ้อม จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำระบบ เพื่อวิเคราะห์การทำงาน ความต้องการ ให้มีความตรงกับความต้องการของบุคคลนั้นๆมากที่สุด
  2. แก้ปัญหาด้านค่าบริการสรรหาพนักงานที่สูงเกินไป ปัจจุบันบริษัทต้องเสียเงินจำนวนมาก เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อให้คนหางานได้รับรู้การเปิดรับสมัครตำแหน่งงานจากสื่อต่างๆ ซึ่งแต่ละสื่อก็จะมีราคาและคุณภาพที่แตกต่างกัน อีกครั้งในบางสื่อก็มีโฆษณาที่เกินจริง ทำให้การประมาณการเกี่ยวกับการหาคนผิดพลาด รวมทั้งการหาคนทำงานตามสื่อต่างๆ ก็ยังขาดความชัดเจนและขาดคุณภาพ เราจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการทำการตลาดที่ครบวงจร ทั้งภายในเว็บไซต์และภายนอกเว็บไซต์ ลูกค้าที่ใช้บริการก็จะสามารถประชาสัมพันธ์บนช่องทางต่างๆได้สะดวก ติดตามผลการดำเนินการได้สะดวกและเป็นการลดปัญหาที่ต้องเสียกำลังคนมาเพื่อนั่งค้นหาพนักงานตามสื่อต่างๆ
  3. แก้ปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลขยะ หลายครั้งที่เรามักจะพบว่า การกรอกข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์หรือบนกระดาษสมัครงาน ไม่มีความจำเป็น และไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ รวมถึงการนำข้อมูลพวกนั้นไปใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้หางานเกิดความเบื่อหน่ายในการกรอกข้อมูล เป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้หางานไม่อยากกรอกข้อมูล เพราะข้อมูลบางชนิดไม่สามารถกรอกได้ ณ เวลานั้น
  4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการถูกหลอกให้ลาออก บ่อยครั้งที่จะพบว่าพนักงานของตนเองไปอยู่บริษัทอื่น หรือถูกเชิญชวนไปทำ ซึ่งคนที่ออกไปก็มีทั้งถูกหลอกล่อโดยเอาเงิน ตำแหน่ง สวัสดิการ โดยที่พนักงานเหล่านั้นไม่รู้เลยว่า กำลังถูกหลอกไปทำงานที่ลำบากกว่าเดิม เว็บไซต์ aSearcher จึงมีระบบการคัดกรองข้อมูลบริษัท รวมถึงผู้สมัครด้วยเพื่อให้มีคุณภาพสูงสุด และป้องกันการถูกหลอกที่เกิดขึ้นบ่อยในเว็บหางานอื่นๆ
  5. แก้ปัญหาการแนะนำคนโดยไม่มีค่าตอบแทน ณ ปัจจุบันเป็นการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ก็มีบางสายงานบางสายอาชีพ ขาดแคลนพนักงาน ซึ่งจากผลสำรวจพบว่ามีพนักงานและมีตำแหน่งว่างงานอีกจำนวนมาก ทาง aSearcher จึงมีแนวคิดให้ผู้ที่ทำงานอยู่ หรือบุคคลทั่วไป สามารถสมัครมาเพื่อแนะนำคนตามตำแหน่งงานที่ประกาศ ซึ่งถ้าหากตำแหน่งนั้นเป็นคนที่คุณแนะนำมาและได้งานทำ โดยผ่านทางเว็บไซต์ aSearcher ก็จะได้รับเงินรางวัลเป็นค่าแนะนำตามตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการทำอาชีพเสริมโดยไม่กระทบกับงานประจำ