เกี่ยวกับอะเสิร์ชเชอร์

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ aSearcher

 • สวัสดีท่านผู้ใช้ทุกท่าน aSearcher เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ และทำให้เกิดความมั่นใจในการรักษาข้อมูลของคุณ รวมถึงการมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่คุณ
 • การจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อเคารพและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน นอกเหนือจากการยินยอมจากที่คุณเลือกเปิดเผยข้อมูล เพื่อการสมัครงาน
 • เราจึงเรียนมาเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณฝากไว้กับเรา aSearcher (เว็บไซต์) จะไม่ถูกเผยแพร่และไม่ถูกจำหน่ายให้กับผู้อื่นเด็ดขาด
 • การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ aSearcher ถือว่าคุณได้เป็นการยืนยันหรือตกลงที่จะใช้บริการกับ aSearcher เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทางระบบเพื่อจัดหาข้อมูลและนำเสนอให้คุณได้ ตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์มีความสามารถทำได้ ซึ่งจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท หรือบริษัทคู่ค้า เพื่อเป็นการประสานงานและแจ้งข่าวสาร รวมถึงการติดตามข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากคุณ
 • อย่างไรก็ตาม aSearcher อาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนของบุคคล ภายในองค์กร หรือระหว่างบริษัทที่เป็นคู่ค้าโดยได้รับการยินยอมจากคุณ และอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลหากมีการเรียกร้องภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย เราสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นได้โดยไม่มีข้อแม้
 • อนึ่ง aSearcher อาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นๆ
 • ซึ่งจากคำประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในการดูแลของ aSearcher เท่านั้น
 • คุณหรือผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนแหละข้อมูลที่เก็บไว้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ (662) 679 4072-4 หรือ admin@asearcher.com ผู้หางานสามารถที่จะเลือกแก้ไขหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนเองได้ตลอดเวลา ด้วยการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ออนไลน์
 • aSearcher ขอจำกัดสิทธิ์ด้านการดูแลสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำการอัพเดทข้อมูลเกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันกรอกข้อมูลบนระบบ โดย aSearcher จะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการเข้าใช้ระบบเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การใช้งานตามกำหนด และใช้ในทางกฎหมายเมื่อเกิดปัญหาข้อพิพากกับผู้ใช้งาน
 • คุณหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ aSearcher มีความเข้าใจดีในการจำกัดสิทธิ์ซึ่ง aSearcher มีให้ใช้ภายในระบบ โดยคุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลได้ ซึ่งการเปิดสิทธิ์ในการหางาน ถือเป็นการยืนยันให้ aSearcher สามารถนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ในการหางานตามความต้องการของคุณได้โดยไม่มีข้อแม้
 • aSearcher ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขถ้อยแถลงนี้ได้ทุกเมื่อตามที่ aSearcher เห็นว่ามีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ aSearcher ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในถ้อยแถลงนี้ aSearcher จะแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบบนหน้าเว็บไซต์ ทางอีเมลหรือโดยวิธีการของการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของบริษัท