System Analyst

Advanced Personnel and Solutions

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

156 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 195

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
วิเคราะห์ระบบ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
30,000 - 45,000 บาท
จำนวน
3 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


• เก็บความต้องการจากลูกคา 

• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมใหสอดคลองต้อการใช้งาน 

• ออกแบบ Requirement Spec, ประสานงานกับ Developer 

• จัดทำ Project Document (SRS, SDS, ER Diagram, Business Flow, User Manual etc...) 

• ทดสอบระบบ, Support UAT กับลูกค้า 

คุณสมบัติ


 • • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรอสาขาทเกี่ยวข้อง 

  • มีประสบการณทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 1 ปี

  • มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL, SQL Server) 

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีวินยในการทำงาน 

  • หากมีควาสามรถด้านธุรกิจประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ


 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

การเดินทาง


MRT

สุขุมวิท

BTS

อโศก

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัท

Senior Accounting Manager
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Senior Accounting Manager
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Security Engineer
วิศวกร
เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
WAREHOUSE AND LOGISTIC MANAGER
ขนส่ง - คลังสินค้า
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
80,000 - 118,000 บาท
Quality Assurance
เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Web&Mobile Application Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
IT Application Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Infrastructure & IT Support (Senior Level)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Internal Audit - Management Level
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Credit Risk Management (Portfolio Management) - Senior Level.
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Operational Risk - Senior Level
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Managerial Accounting (Senior Level)
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Accounting Payment Control - Assistant Manager / Manager.
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
system engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Software tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
System Analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
Business analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
PL/SQL programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
.Net Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Cloud Infrastructure ( Junior / Senior)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
SAP Consultant (FI/CO Module)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
SAP Authorization
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 35,000 บาท
Web Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
SAP Developer (ABAP)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 60,000 บาท
.Net Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
Product QA Engineer
วิศวกร
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
General Manager
ขาย / บริการลูกค้า
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
70,000 - 80,000 บาท
Senior Client Success Manager
ขาย / บริการลูกค้า
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
60,000 - 80,000 บาท
PL/SQL programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
Python
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Robotic Process Automation
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Information Security Analyst (System Engineer)
วิศวกร
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 50,000 บาท
System Engineer (IT + business)
วิศวกร
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
35,000 - 40,000 บาท
Senior Local Technology Services Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 50,000 บาท
Cloud Infrastructure ( Junior / Senior)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 35,000 บาท
RPA Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
JAVA programmer (New graduate are welcome)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Android Developers
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
23,000 - 50,000 บาท
SAP Developer (ABAP)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 60,000 บาท
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Cloud Infrastructure ( Junior / Senior)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 35,000 บาท
PL/SQL programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 55,000 บาท
SAP Developer (ABAP)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
RPA Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
.Net Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
System Analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 45,000 บาท
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
.Net Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 60,000 บาท
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Jr. IT Auditor / Sr. IT Auditor ( 3 positions )
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Jr. IT Auditor / Sr. IT Auditor ( 3 positions )
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาท
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
27,000 - 60,000 บาท
.Net Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
System Analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาท
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
15,000 - 60,000 บาท
Solution Architect (Presales)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
15,000 - 100,000 บาท
System Analyst (Coding C#, Java,.Net)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
20,000 - 40,000 บาท
Web & Mobile Application Developer (6 position)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
System Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
IT Architect
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้

ข้อมูลบริษัท


Advanced Personnel and Solutions

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    APNS is the HR consulting wing of the renowned IT & HR outsourcing professional/recruitment group, Advanced Systems Consulting. APNS aims to provide solutions to all kinds of HR related problems of the customer by being a one stop service provider. We at APNS understand that managing people can be one of the most challenging impediments in the progress of the organization. But we also believe that sustained growth can only be achieved when the employees of the organization are engaged and their performances are aligned with the growth of the organization. With such a view in mind we at APNS ensure that all the people related issues at the customer’s end are dealt with, such that the customer can focus on their core business. With our best in class services like performance management systems, manpower planning systems etc. we ensure that the human capital of customer is aligned with the strategic goals of their organization.


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

026774072

อีเมล :

hr@apns.co.th

เว็บไซต์ :

apns.co.th
งานที่น่าสนใจ
รับสมัคร Project Coordinator
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Technical Support ประจำศูนย์ซ่อม Apple ร้าน iCenter สาขาโฮมโปรนครปฐม
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
นครปฐม สามารถต่อรองได้
Systems Analyst**ด่วน**
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
รับสมัคร Senior-Junior Application Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
รับสมัคร Project Coordinator
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้