พนักงานบัญชี

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

155 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 374

หมวดหมู่อาชีพ
งานบัญชี
ตำแหน่ง
บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1.งานด้านตรวจสอบเอกสาร การบันทึกบัญชี การยื่นภาษี
    - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งหนี้(AP) จำนวนเงิน เอกสารประกอบ 
    - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำเช็คจ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย
    - ตรวจสอบและทำการยื่นภาษี ภงด.1,2,3,53 ภพ.30 ภธ.40 ฯลฯ
    - ตรวจนับวงเงินสดย่อย ของผู้ถือเงินสดย่อย
2.งานด้านจัดทำงบการเงินรายเดือน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
    - ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินกับ GLในระบบ Forma/Formula
    - จัดทำงบการเงินประจำเดือน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
    - จัดทำภงด.50 ภงด.51  นำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจ
3.รับนโยบายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 

มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชีทั้งระบบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Forma,Formula word,excel, และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

มีทักษะในการวิเคราะห์ และปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร

มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มีทักษะในการวางแผนงานบัญชี ภาษีอากร

มีความละเอียดรอบคอบสูง

สามารถรับมือกับความกดดันได้ดี

มีทักษะในการสื่อสาร

สวัสดิการ


 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงินสนับสนุนคลอดบุตร
 • เงินสนับสนุนงานสมรส
 • เงินสนับสนุนงานฌาปนกิจศพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30
วันเสาร์ 08:30 - 17:30

ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัท

Programmer C# / python/ golang/ Android / ios / Facebook
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้

ข้อมูลบริษัท


บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหมาก , เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    Crystal Software Group เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำ ผู้ผลิต ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และการบริหารที่มี Market Share มากที่สุดในประเทศ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows โดยติดตั้งซอฟท์แวร์ ให้กับบริษัทชั้นนำ ไปแล้วมากมาย ทั้งรุ่น Stand Alone, LAN, Client /Server และในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค SOA (service Oriented Architecture) ด้วย Crystal Online Solution นวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ขยายการทำงานให้ไร้ขีดจำกัด ทำงานได้ทุกสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับยุค mobile อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่โดดเด่น มีความสามารถสูง จนกล้าเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศคือ FORMA ERP และ FORMULA ERP ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงาน Trading และการผลิต อาทิ ระบบการผลิต , ระบบบัญชี SUPER GL, ระบบงานขายและวิเคราะห์การขาย SO , ระบบบริหารสินค้าคงคลัง IC, ระบบลูกหนี้ AR, ระบบจัดซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP, ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร CQ และระบบสินทรัพย์ถาวร FA เป็นระบบบัญชีที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง ถูกต้องตามหลักภาษี และสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง เรียนรู้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริง จนยากที่ซอฟท์แวร์ตัวใดๆ จะเทียบได้ ไม่ว่าจะเป็นซอฟท์แวร์ภายใน หรือต่างประเทศ ที่ระดับราคาใดๆ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Enterprise) มีผลิตภัณฑ์ในชุด FORMA ERP (Enterprise Resource Planning) ประกอบด้วย FORMA TRD (Trading) ซึ่งสามารถต่อขยายไปจนถึงระบบบริหารการผลิต FORMA MRP ( Material Requirement Planning) อันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง การบริหารงาน และมีลักษณะการดำเนินธุรกิจในสไตล์เอเชีย แต่ได้มาตรฐานสากล FORMA ERP ทำงานด้วยเทคโนโลยี Client/Server และสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ LINUX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในระบบ Client/Server ในอดีต ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กันโดย FORMA ERP บนระบบปฏิบัติการ LINUX ทำงานบนเครื่อง PC Intel base platform สามารถรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้านTransactions เป็นระบบที่ชัดเจนเรียบง่ายและลดขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ทั้งยังถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี และภาษีอากร นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติม โดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็วและถูกใจ จึงได้รับความไว้วางใจจาก หลายองค์กรทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน FORMULA ERP และ FORMA ERP ได้รับการออกแบบ ตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง และออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก E-R Model ( James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) ซอฟท์แวร์ของบริษัทจึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นดูแลบำรุงรักษาง่าย แสดงให้เห็นว่าบริษัทเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ (Maintenance Agreement) จากบริษัทก็จะมีการบริการที่เน้นเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากบริการพื้นฐาน และจากการสำรวจความพอใจของลูกค้าปรากฏว่า ลูกค้าที่ซื้อบริการบำรุงรักษาซอพท์แวร์ (MA) มีความพึงพอใจสูงถึงสูงมาก ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ การบริการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ ขณะนี้บริษัทได้เปิดสายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่ เชื่อมโยงกับระบบงานธุรกิจหลักเพิ่มเติม เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการผลิตซอฟท์แวร์ ด้านธุรกิจของไทยที่มีคุณภาพและทดแทนซอฟท์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับใช้งานยุ่งยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับ ซอฟท์แวร์ในเครือ ด้วย Crystal Online Solution เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเติบโตคู่ไปกับโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

027-321-9000

อีเมล :

pakmaan730856@gmail.com

เว็บไซต์ :

https://www.crystalsoftwaregroup.com/
งานที่น่าสนใจ
Accounting Special Expert
งานบัญชี
ชลบุรี 40,000 - 45,000 บาท
Senior Accounting Manager
งานบัญชี
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
งานบัญชี
เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
เจ้าหน้าที่บัญชี
งานบัญชี
เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน-สาขาศรีนครินทร์
งานบัญชี
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้