Digital Marketing Specialist

โอเอซิสการ์เม้นท์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

55 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 42

หมวดหมู่อาชีพ
การตลาด
ตำแหน่ง
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
20,000 - 25,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


• วางแผนการสร้าง Content ให้ตรงต่อ Timing, Seasonal และการ Pre-Launch สินค้าใหม่

• คิดและสร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ สินค้า และยอดขาย

• ออกแบบและพัฒนา Content ได้หลากหลายรูปแบบเช่น  Graphic Image, Gif, Video, Blog post และสื่อ Visual  โดยที่  

   Content Marketing Specialist จะทำงานร่วมกับ Graphic Designer เพื่อออกแบบ และสร้างสื่อ Content ให้เหมาะสมตาม 

   เป้าหมาย

• วางแผนในการผลักดัน SEO ของเว็บไซต์  การเขียนบล็อก เขียน Content ต่างๆ และสร้าง  webpage ที่น่าสนใจ

• วางแผนและนำเสนอในการสร้าง Video Content และ รีวิวสินค้า สำหรับ YouTube Channel เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า

• ควบคุมดูแลการถ่ายภาพสินค้า คิดสร้างสรรค์วิธีการจัดวางกราฟฟิก สำหรับให้ Graphic Designer ออกแบบมาให้

• อัพเดตเว็บไซต์ สร้างสินค้าบนเว็บไซต์ เขียนข้อความคำอธิบายสินค้าให้น่าสนใจ

• วางแผนและออกแบบ Framework หรือ Visual Style ให้กับ Online Channel ของแบรนด์ทั้งหมด

• ติดตามและวิเคราะห์ผลแผนการทำ Content เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมจัดทำ Report รายงานผู้บริหาร

คุณสมบัติ


• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ความสามารถด้านสื่อออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อย่างน้อย 3 ปี

• มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ

   ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ

• มีความสามารถและความเข้าใจในการใช้ Facebook, Instagram, Line และ Email

• ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อออนไลน์ และ เทคนิคการค้าสมัยใหม่

• มีความสามารถและความรู้ในโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign, และ Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความกระตือรือร้น บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้

   เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ

• มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการ


 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


โอเอซิสการ์เม้นท์

ธุรกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทุ่งวัดดอน , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อโปโล และเสื้อยืดคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรามีความชำนาญในการผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อกีฬา และเสื้อยูนิฟอร์มสำหรับโอกาสต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ์เม้นท์ ลูกค้าของโอเอซิสฯ มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการทุ่มเทอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการผลิตเสื้อผ้า และการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

022126515

อีเมล :

uthai@oasisgmt.com

เว็บไซต์ :

www.oasisgmt.com
งานที่น่าสนใจ
Brand and Marketing Executive
การตลาด
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 50,000 บาท
Senior Marketing
การตลาด
เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร 26,000 - 35,000 บาท
Marketing Executive
การตลาด
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 30,000 บาท
Business Development Executive
การตลาด
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 30,000 บาท
Marketing Manager
การตลาด
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 40,000 - 70,000 บาท
ผู้จัดการส่วนการตลาด (โซน ตจว.)
การตลาด
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้