DevOps Programmer

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

54 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 86

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


Responsibilities

 • Design, Integrate, implement, configure and operate DevOps, monitoring platform, tools, and CI/CD pipelines
 • Design, manage and configure the monitoring metrics, template, and dashboard and alert rules
 • AWS infrastructure, DevOps and monitoring Platform Owner
 • Produce and maintain all technical design, infrastructure diagram, knowledge base, and process documents
 • Provide, manage and maintain AWS infrastructure(The1 Accounts) for the1 product including automated testing, performance testing
 • Perform platform optimization, cost optimization, and security improvements(patching, tuning or integrating security scanning tool)
 • Implement and maintain deployment automation script for backend or related services
 • Regular housekeeping for tools and systems
 • Maintain system and tools for latest(stable) and secure versions
 • Configure and maintain system backup and recovery tools. Practice backup and recovery yearly

คุณสมบัติ


Qualifications

 • Bachelor of Computer Engineering, Computer Science or in relevant science field with appropriate experience
 • 1-5years of professional experience in DevOps
 • Experience working with AWS infrastructure and services e.g. ALB, EKS, EC2, RDS, API GW, ElasticCache
 • Experience working with Terraform and Ansible
 • Experience working with Jenkins, Kubernetes, Container with Microservices architecture
 • Experience with the following is a strong plus: API Gateway, ELK, Prometheus, ElasticSearch, and Postgres DB
 • Eger to learn new technology
 • Good communication and teamwork
 • A can-do attitude and woking proactively
 • Strong sense of platform security and governance

ทักษะ


 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery
 • Cloud
 • Gateway
 • Docker
 • Kubernetes
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Azure
 • Google Cloud Platform (GCP)

สวัสดิการ


 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ค่าทันตกรรม
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

026791940

อีเมล :

admin@advadmin.co.th

เว็บไซต์ :

advadmin.co.th
งานที่น่าสนใจ