IT Project Manager

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

54 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 105

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
IT&ISM Manager
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
40,000 - 90,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


Job Roles:

 • Determine and define project scope and objectives
 • Planning overall Strategy and Developing projects to have income and better efficiency according to company policy.
 • Coordinate within and arrange meetings with customers to summarize the project details to keep the scope and direction specified
 • Control and appropriately allocate budget.
 • Tracking Project performance, analyzing the successful completion of short and long- term goals.
 • Monitor Project progress and make adjustments as needed
 • Utilize industry best practices, techniques, and standards throughout entire project execution
 • Establish and maintain good relationships with the client.
 • Make a summary report that can be gullible
 • Delegate project tasks based on junior staff members individual strengths, skill sets and experience levels.
 • Perform other related management duties as assigned.

คุณสมบัติ


Requirements:

 • Male/Female, Age not over 45 years old.
 • Bachelor's degree in Software Engineering, Computer Science, Business Administration or related fields.
 • At least 3 years’ experience in the Project Management field.
 • Project Management Professional (PMP) certification preferred
 • Strong familiarity with various Project Management software tools, Methodologies (Agile/Scrum), and Best Practices
 • Great in English communication skills.
 • Good English Proficiency Test preferred
 • Excellent communication, Data Analysis and Teamwork skills.
 • Potential to handle a leadership/lead role and strong decision-making skills.
 • Good responsibility and ability to work under pressure.

ทักษะ


 • Agile Methodologies
 • IT Project Management
 • Software Project Management
 • Scrum (software development)
 • Data Analysis
 • Teamworking

สวัสดิการ


 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ค่าทันตกรรม
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

026791940

อีเมล :

admin@advadmin.co.th

เว็บไซต์ :

advadmin.co.th
งานที่น่าสนใจ