หมวดหมู่อาชีพ
บุคคล / ฝึกอบรม
ตำแหน่ง
ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


ดูแลงานด้านบุคคลทั้งระบบ (สรรหา, บรรจุ ธุรการบุคคล, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน, จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน) ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ


 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 3. ประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล
 4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับ ดี (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่น ๆ เช่น การใช้ Presentation, Software งานออกแบบ Graphic)
 5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และการประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น สนใจเรียนรู้งานอยู่เสมอ
 8. มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

สวัสดิการ


 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินสนับสนุนคลอดบุตร
 • เงินสนับสนุนงานสมรส
 • เงินสนับสนุนงานฌาปนกิจศพ
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


บริษัท ฮัลโลบางกอก แอลอีดี จำกัด

ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.

บางกะปิ , เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่า ผลิตสื่อ Outdoor Advertising ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จอ LED ทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จำนวนป้ายโฆษณาทั้งป่ายบิลบอร์ด และจอ LED ที่มีอยู่มากที่สุด ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นให้คำปรึกษาจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตและการบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

0863422772

อีเมล :

nabhadra.a@hellobangkok.co.th
งานที่น่าสนใจ