หมวดหมู่อาชีพ
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
ตำแหน่ง
ฝ่ายซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
40,000 - 60,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


•ดูแล รับผิดชอบ วางแผนงานด้านปฏิบัติการ รวมถึงงานในส่วนวิศวกรรม และการติดตั้ง และ การพัฒนางานป้าย ซ่อมบำรุง ทั้งระบบของบริษัท
•ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งป้าย การซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•ติดตาม ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน และประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไข กรณีที่การทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน
•ศึกษา พัฒนาทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
•พัฒนาวิธีการ และหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพ
•ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
•วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
•ตรวจสอบและควบคุมเอกสารงานกำหนดการซ่อมและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
•การประสานงานฝ่ายต่างๆ ด้านการซ่อมบำรุงตามแผนและกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดี

คุณสมบัติ


 1. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี ในการทำงานในทุกบทบาทการซ่อมบำรุง Ex. การบำรุงรักษา การก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า
 4. ประสบการณ์ ในด้านงานการซ่อมบำรุงงานป้าย ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านสื่อโฆษณาในทุกช่องทาง
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะการประสานงาน
 9. มีทักษะในการนำเสนองาน

สวัสดิการ


 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30
วันเสาร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


บริษัท ฮัลโลบางกอก แอลอีดี จำกัด

ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.

บางกะปิ , เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่า ผลิตสื่อ Outdoor Advertising ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จอ LED ทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จำนวนป้ายโฆษณาทั้งป่ายบิลบอร์ด และจอ LED ที่มีอยู่มากที่สุด ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นให้คำปรึกษาจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตและการบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

0863422772

อีเมล :

nabhadra.a@hellobangkok.co.th
งานที่น่าสนใจ