ค้นหางาน

พบ 2025 ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท
งานหมดอายุ 113 วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เทคนิค
วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 18,000 - 28,000 บาท
งานหมดอายุ 113 วันที่ผ่านมา
วิศวกรบริการ
วิศวกร
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 30,000 บาท
งานหมดอายุ 113 วันที่ผ่านมา
วิศวกรบริการ
วิศวกร
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 30,000 บาท
งานหมดอายุ 142 วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เทคนิค
วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 18,000 - 28,000 บาท
งานหมดอายุ 142 วันที่ผ่านมา
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 16,000 - 26,000 บาท
งานหมดอายุ 142 วันที่ผ่านมา
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท
งานหมดอายุ 284 วันที่ผ่านมา
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร 40,000 - 60,000 บาท
งานหมดอายุ 284 วันที่ผ่านมา
จัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงานทั่วไป
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท
งานหมดอายุ 284 วันที่ผ่านมา
บุคคล / ฝึกอบรม
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท
งานหมดอายุ 284 วันที่ผ่านมา