ค้นหางาน

พบ 30 ตำแหน่ง

Senior Tester (Counter Service Co.,Ltd.)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 4 วันที่ผ่านมา
Software Tester (ประจำsiteงานอารีย์-พหล และ นนทบุรี)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด 9 วันที่ผ่านมา
Software Tester / Quality Assurance Engineer (QA)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 50,000 บาท
ดูรายละเอียด 54 วันที่ผ่านมา
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด 61 วันที่ผ่านมา
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 61 วันที่ผ่านมา
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 71 วันที่ผ่านมา
Automation Test Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ปากเกร็ด , นนทบุรี สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 74 วันที่ผ่านมา
Automation Test Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ปากเกร็ด , นนทบุรี สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 54 วันที่ผ่านมา
Automation Test Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เมืองนนทบุรี , นนทบุรี สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 54 วันที่ผ่านมา
Senior Tester**ด่วน**
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 54 วันที่ผ่านมา