ค้นหางาน

Helpdesk
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด 54 วันที่ผ่านมา
IT Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 62 วันที่ผ่านมา
นักศึกษาฝึกงาน
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 62 วันที่ผ่านมา
Senior IT Support (รพ.พญาไท นวมินทร์)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
IT Application Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
กรุงเทพมหานคร 20,000 - 25,000 บาท
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
IT Helpdesk (ถ.รามคำแหง)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 22,000 บาท
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
IT Support(ประจำที่ ร.พ.พญาไท 2)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
กรุงเทพมหานคร 15,000 - 16,000 บาท
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
Helpdesk Supervisor Eng. (ถนนรามคำแหง)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
IT Supaport (ประจำที่ ร.พ.พญาไท 1)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 16,000 บาท
ดูรายละเอียด 68 วันที่ผ่านมา
รับสมัคร Senior-Junior Application Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด 49 วันที่ผ่านมา