aSearcher

เกี่ยวกับบริษัท

อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม

รูปภาพ

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

งาน

ยังไม่มีงาน

เริ่มค้นหางานที่คุณต้องการ

หางาน

ข้อมูลบริษัท

 • หมวดหมู่ธุรกิจ:ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประเภทการจ้างงาน:ประจำ
 • ที่อยู่:ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์:089-756-4321
 • Email:admin@asearcher.com
 • Website: asearcher.com

เวลาทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 น. - 17:30 น.
วันอังคาร 08:30 น. - 17:30 น.
วันพุธ 08:30 น. - 17:30 น.
วันพฤหัสบดี 08:30 น. - 17:30 น.
วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

สวัสดิการบริษัท

 • - การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
 • - ทำงานที่บ้าน
 • - วันลาป่วย
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - ลากิจ

บริษัทที่น่าสนใจ