Advanced Administration co.,Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท

ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย

งาน

ยังไม่มีงาน

เริ่มค้นหางานที่คุณต้องการ

หางาน

ข้อมูลบริษัท

 • หมวดหมู่ธุรกิจ:ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
 • ประเภทการจ้างงาน:ประจำ
 • ที่อยู่:ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์:02-679-1940
 • Email:admin@advadmin.co.th
 • Website: advadmin.co.th

เวลาทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 น. - 17:30 น.
วันอังคาร 08:30 น. - 17:30 น.
วันพุธ 08:30 น. - 17:30 น.
วันพฤหัสบดี 08:30 น. - 17:30 น.
วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

สวัสดิการบริษัท

 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • - ค่าทันตกรรม
 • - ประกันกลุ่ม
 • - ประกันสุขภาพพนักงาน
 • - กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • - เงินสมทบประกันสังคม
 • - วันลาป่วย
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • - ลากิจ

บริษัทที่น่าสนใจ